LUCRARI AUTORIZATE DE MENTENANTA – REVIZIE/ VERIFICARE
PENTRU SIGURANTA SI CONFORTUL DUMNEAVOASTRA!

AUTORIZAT, RAPID, PROFESIONAL, CONVENABIL

Apelati la profesionistii nostri pentru verificari instalatii gaze (la 2 ani) sau revizii instalatii gaze (la 10 ani).

Verificare instalatie gaze (la 2 ani) – consumatori casnici 50 Ron
Pretul este valabil pentru consumatori casnici ce au instalatii de gaze cu maxim 2 aparate consumatoare. In cazul in care sunt necesare remedieri acestea se vor tarifa separat, in functie de complexitate. ATENTIE! Conform ordinului ANRE nr. 179 din 16.12.2015, pentru efectuarea verificarii instalatie de gaze, trebuie sa fie efectuata si valabila in termen (2 ani) verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.Revizie instalatie gaze (la 10 ani) – consumatori casnici 80 Ron/Apartament
Tariful este valabil pentru consumatori casnici ce au instalatii de gaze cu maxim 2 aparate consumatoare. In cazul in care sunt necesare remedieri acestea se vor tarifa separat, in functie de complexitate. ATENTIE! Conform ordinului ANRE nr. 179 din 16.12.2015.Revizie/ Verificare asociatii proprietari/ locatari
Pentru asociatiile de proprietari/ locatari:
- Verificare instalatie gaze.
- Revizie instalatie gaze.Informatii utile REVIZIE/ VERIFICARE INSTALATIE GAZE

Legislatie

Baza legala care stabileste procedura privind efectuarea de verificari si revizii la instalatii de utilizare gaze naturale:
- Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) numarul 179 din 16.12.2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 969/28.12.2015
- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – 2008
- Ordinul ANRE nr. 32/2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

Informatii generale

- Verificarile şi reviziile tehnice fac parte din operatiile de exploatare si întreţinere a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
- Cand se efectueaza verificari si revizii tehnice pentru instalatii de gaze naturale
Verificari
1. Periodic, la maximum 2 ani – obligatoriu
2. La cererea clientului final
Revizii
1. Periodic, la maximum 10 ani – obligatoriu
2. După întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni – obligatoriu
3. După orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare – obligatoriu. In aceasta categorie intra si intreruperea furnizarii gazelor ca urmare a sesizarii unei defectiuni la Distrigaz si interventiei unui reprezentant al acesteia, motiv pentru care va recomandam ca, in cazul unei defectiuni a instalatiei de gaze, sa va adresati direct firmei noastre in vederea remedierii, pentru a nu mai fi necesara parcurgerea procedurii de revizie a instalatie. Cititi un articol privind reparatii si mentenanta instalatii gaze
4. La cererea clientului final
- Realizarea operatiilor de verificare şi de revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se efectuează de catre operatori economici autorizaţi ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare şi selectaţi de către clientul final
- Furnizorul de gaze naturale are obligatia de a transmite clientului final, gratuit, o notificare cu privire la verificarile şi reviziile tehnice ale instalatiei de utilizare, din oficiu, pentru cele periodice, sau la cererea clientului final, in termen de 5 sau 10 zile lucratoare.


Obligatiile clientului final

TERMENE SI MOD DE EFECTUARE

- Clientul final are obligatia sa efectueze, exclusiv prin intermediul unui operator economic selectat de catre acesta, verificarile si reviziile tehnice atat ale instalatiei individuale de utilizare, cat şi ale instalatiei comune de utilizare gaze
- Verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare gaze se realizeaza pana la data scadenta specificata în notificarea transmisa de catre furnizorul de gaze naturale
- Verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare gaze se realizeaza în baza unui contract de prestari servicii incheiat cu un operator economic autorizat de catre ANRE

DOCUMENTE NECESARE

- Clientul final are obligatia să puna la dispoziţia operatorului economic autorizat documentatia tehnica (proiectul) ce a stat la baza executiei instalatiei de utilizare, avizata de catre operatorul de sistem (Distrigaz) sau de catre un verificator de proiecte atestat, dupa caz
- In cazul in care clientul final nu detine documentatia tehnica, acesta are obligatia sa solicite, direct sau prin intermediul operatorului economic, o copie a acesteia de la operatorul de sistem (Distrigaz) sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare. În situaţia in care operatorul de sistem sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, dar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente:
a) releveul construcţiei pe care se trasează instalaţia de utilizare;
b) schema izometrică a instalaţiei de utilizare;
c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare
- În situaţia in care operatorul de sistem sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, iar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentatia tehnica (proiectul instalatie de gaze), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare
- În situaţia în care clientul final deţine documentaţia tehnica (proiect instalatie gaze), tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligaţia să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante:
a) Să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentaţia tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare executat/executate fără forme legale, prin intermediul unui OE, în baza unui contract de prestări servicii
- Clientul final are obligaţia să prezinte operatorului economic documente din care:
a) să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare
b) să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
- Clientul final are obligaţia să păstreze, pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei de utilizare, următoarele documente:
a) Documentaţia tehnică aferentă instalaţiei de utilizare, cu modificările la zi
b) Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012
c) Fişele de evidenţă aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare şi/sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare

REMEDIERE DEFECTE

- Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligaţia remedierii acestora prin intermediul operatorului economic care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui operator economic, în baza unui contract de prestări servicii
- Clientul final semnează Fişa de evidenţă întocmită în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare

INSTALATII COMUNE

- In situaţia în care o instalaţie de utilizare deserveşte mai mulţi clienţi finali, aceştia pot hotărî să efectueze, la aceeaşi dată, verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare în condiţiile stabilite de comun acord. Data prevăzută nu poate depăşi prima dată scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare, notificată unuia dintre clienţii finali deserviţi de către instalaţia comună de utilizare
Clienţii finali deserviţi instalatia comuna pot decide efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei individuale de utilizare a gazelor naturale la aceeaşi dată, caz în care notificarea furnizorului de gaze naturale se solicită anticipat
Verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale se realizează în baza documentaţiei tehnice (proiectului) care cuprinde în întregime instalaţia comună de utilizare
- In situaţia în care clienţii finali sunt constituiţi într-o asociaţie de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare
Data scadentă a verificării sau reviziei tehnice periodice a instalaţiei comune de utilizare se determină luând în considerare data la care a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, după orice eveniment care ar putea afecta instalaţia de utilizare, se realizează de către aceştia, în baza notificării operatorului de sistem
Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei comune de utilizare sunt constatate defecte, acestea se remediază prin intermediul operatorului economic care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui operator economic, în baza unui contract de prestări servicii. In aceasta situatie, cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de către toţi clienţii finali deserviţi de instalaţia comună de utilizare

DETECTOR/ SENZOR GAZE

- Clientul final are obligaţia să asigure respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare
- In situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, operatorul economic constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare, clientul final are obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
- In situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, operatorul economic constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei comune de utilizare, clientul final/clienţii finali are/au obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale
- Clientul final are obligaţia să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului
- Clientul final are obligaţia să înlocuiască racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului

Obligatiile operatorului economic

- După efectuarea verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, operatorul economic are obligaţia să înscrie, corect şi complet, datele în Fişa de evidenţă; aceasta se încheie în câte un exemplar pentru fiecare parte din contract şi unul pentru operatorul de sistem
- Operatorul economic are obligaţia să înregistreze la operatorul de sistem, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare, Fişa de evidenţă; după înregistrare, fişele de evidenţă se păstrează după cum urmează:
a) un exemplar la operatorul de sistem
b) un exemplar la operatorul economic
c) un exemplar la clientul final
- Operatorul economic are obligaţia ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la operatorul de sistem, să transmită clientului final un exemplar al Fişei de evidenţă
- Operatorul economic răspunde oricărei solicitări de efectuare a verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, adresată de către un client final, în termen de 5 zile lucrătoare; în situaţia în care OE nu răspunde în termenul precizat, clientul final consideră că solicitarea sa a fost declinată
- Dacă în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sunt constatate defecte, OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică sau alt OE, selectat de către clientul final/clienţii finali, remediază aceste defecte în baza contractului de prestări servicii
- In situaţia în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către acelaşi operator economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, acesta din urmă are următoarele obligaţii:
a) să anunţe imediat operatorul de sistem, la Tel Verde, cu privire la scăpările de gaze naturale
b) să respecte prevederile pct. 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare, si anume:
se anunta imediat biroul de reclamatii, care consemneaza sesizarea în registrul de evidenta areclamatiilor si defectelor din instalatiile de utilizare
interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor
întrerupe alimentarea cu gaze naturale
efectueaza aerisirea încaperilor
localizeaza defectul si nu paraseste zona pâna la eliminarea totala a gazelor din imobil
c) să întocmească şi să înregistreze Fişa de evidenţă
d) să precizeze în Fişa de evidenţă prevăzută la lit. c) motivele care au stat la baza întreruperii vehiculării gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, după caz
- In urma remedierii defectelor, operatorul economic care realizează lucrările de remediere efectuează operaţiunile de verificare sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare şi încheie Fişa de evidenţă
- In situaţia în care, în urma verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte şi, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistenţă şi de etanşeitate la presiune, în conformitate cu prevederile cap. 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operaţiunile de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare şi încheie Fişa de evidenţă corespunzătoare reviziei
- Montarea detectoarelor se realizează de către operatorul economic fără a fi necesară întocmirea unei documentaţii tehnice de modificare a instalaţiei de utilizare, ci numai menţionarea acestui fapt în Fişa de evidenţă
- In situaţia în care operatorul economic constată că nu există documentaţia tehnică completă care a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, acesta are obligaţia să informeze clientul final în legătură cu obligaţiile sale
- Operatorul economic are dreptul să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare executat/executate fără forme legale şi identificat/identificate cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare. Operaţiunea se realizează numai după încheierea contractului de prestări servicii
- Operatorul economic are dreptul să întrerupă total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secţionare sau robinetul de închidere, după caz, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare şi/sau clientul final nu prezintă documentele prevăzute, în cazul în care acestea sunt necesare conform reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale
- In situaţia în care operatorul economic intrerupe vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, motivele întreruperii se consemnează în Fişa de evidenţă


Operatiuni obligatoriu de efectuat

La efectuarea de verificari/revizii instalatii gaze naturale, se efectueaza urmatoarele operatiuni:
Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii.
Pentru revizie se efectueaza si:
- Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări
- Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a întregii instalaţii de utilizare a gazelor naturale
Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente
Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente
Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii economici autorizaţi, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare- măsurare
Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Verificarea/Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012