Help Doc

În această secţiune puteţi descărca atât documentele necesare pentru a deveni clientul nostru, cât şi alte documente necesare în experienţa dumneavoastră de client, din sfera legislativă.


Update - Obtinere Avize

Distrigaz Sud Rețele, în calitate de Operator al Sistemului de Distribuție a gazelor naturale, elibereazaă avize solicitanților, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 47/2003 privind Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării execuției construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, aprobată prin Ordinul nr. 509/2003.
Avizele eliberate de societatea noastră pot fi : aviz de amplasament, aviz de traseu, aviz de principiu.

Pentru emiterea unui aviz este necesar să depuneți la una din Recepțiile Fizice ale societății noastre, sau online, pe pagina de Contact a site-ului nostru o cerere tip.
Lista acestor birouri poate fi consultată aici.
Cererea tip este disponibilă aici. Aceasta va fi insotita de Ghidul de aplicare tarife avize, disponibil aici.

Odată cu depunerea cererii se va elibera o notă de plată aferentă tarifului de emitere a avizului. Detalii legate de modalitățile de plată le regăsiți în document. Pentru solicitările de emitere a avizului transmise online, nota de plată va fi transmisă în format electronic, la adresa de e-mail de contact.
După achitarea acesteia este necesar să depuneți formularul Anexa 2, disponibila aici, în Recepția Fizică, însoțit de toate documentele menționate în documentul disponibil aici.
Durata estimată de emitere a avizului este de 15 de zile lucratoare, în funcție de complexitatea avizului.
În cazul în care, până la eliberarea avizului, renunțati la cererea de emitere a acestuia, aveți posibilitatea de a solicita acest lucru, prin completarea fomularului disponibil aici.
Contravaloarea avizului vă va fi returnată prin modalitatea de plată completată în formular.
Avizul poate fi ridicat din Recepția Fizică unde a fost depusă cererea sau poate fi transmis la adresa de corespondentă, conform solicitării dumneavoastră.

Update - Accesul la sistemul de distribuţie - Consumatori

Accesul la sistemul de distribuţie( SD) a gazelor naturale se desfăşoară conform prevederilor H.G. 1043/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Completarea şi depunerea cererii tip de acces la sistemul de distribuţie

- Cerere de acces la sistemul de distribuţie;
- Anexa la Cererea de acces la sistemul de distributie;
- Model Acord proprietar instalatie de utilizare;
- Model Declaratie notariala privind despagubirea investitorilor;
- Model Acord proprietar instalatie de utilizare pentru reamplasare bransament;
- Model Declaratie notariala traversare instalatie de utilizare a proprietatii unui tert;
- Detalii legate de documentele ce insotesc Cererea de Acord Acces;
- Detalii legate de identificarea tipului de solicitare de emitere Acord Acces.

Documente PDF

Gaze naturale

Contract
- Cerere de acord acces în sistemul de distribuţie persoane fizice.
- Contract furnizare gaze naturale persoane fizice.
- Model acord proprietar.
- Model declaraţie notarială.
- Contract de mandat.
- Solicitare schimbare titular contract de furnizare.
- Model formular de retragere.
- Condiții generale gaze naturale clienți casnici.

Legislaţie
- Nou: Ordinul 179/2015 – verificari revizii gaze naturale.
- Legea privind eficienţa energetică.
- Legea energiei.
- Standard de performanţă.
- Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali.
- Tarife reglementate din componența prețului gazelor naturale.

Alte formulare
- Condiţiile standard de furnizare persoane fizice.
- Condiţii generale contractare clienţi eligibili casnici.
- Condiții generale de contractare servicii tehnice persoane fizice.
- Schimbarea furnizorului.
- Solicitare modificare grafic de livrări.

Lista documentelor pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale – persoane fizice
- Client nou contract furnizare.
- Schimbare titular contract furnizare.